New Posts

SSLC Biology Short Notes MM & EM - All Chapters
SSLC ജീവശാസ്ത്രം  പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കായി ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ  മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളുടേയും മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം  ഷോർട് നോട്സ് തയ്യാറാക്കി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും രാജേഷ് സാർ . സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.


Read also

Comments