New Posts

Mock Test Series : NMMS Scholarship Exam Coaching 2021 - Test 9 History | National Means-cum-Merit Scholarship

 

Mock Test Series : NMMS Scholarship Exam Coaching 2021 - Test 3 Science EM

 
NMMS  പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കൂട്ടുകാർക്കായി ബയോ വിഷൻ ആരംഭിച്ച  പരിശീലന പരമ്പരയിൽ ഇന്ന്  Test 9 History  പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു .
Mock Test കൾ ചൊവ്വ , ബുധൻ , വെള്ളി , ഞായർ  ദിവസങ്ങളിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് .
 

Group 11
https://chat.whatsapp.com/GSqx6qpGXsAFy1GLMIj6FKMock Test 9 History

 

NMMS Mock Tests

NMMS Mock Test 1 - Science EM

NMMS Mock Test 2 Science

NMMS Mock Test 3 Science

NMMS Mock Test 4 Science EM

NMMS Mock Test 5 Science EM  

NMMS Mock Test 6 MAT 

NMMS Mock Test 7 Science 

NMMS Mock Test 8 MAT


NTSE Mock Tests

NTSE Mock Test 1 Science

NTSE Mock Test 2 MAT 

NTSE Mock Test 3 Science

NTSE Mock Test 4 MAT 

NTSE Mock Test 5 Social science 

NTSE mock Test 6 Science 

NTSE Mock Test 7 Mathematics 

NTSE Mock Test 8 MAT

See More ....... 

Mock Tests

Quiz

Scholarships

Read also

Comments